May 23, 2024 3:39 pm
Facebook
Twitter
WhatsApp
සියලු දුම්රිය මාර්ලවල දුම්රිය ප්‍රමාද වෙයි

සියලු දුම්රිය මාර්ලවල දුම්රිය ප්‍රමාද වෙයි

සියලු දුම්රිය මාර්ලවල දුම්රිය ප්‍රමාද වෙයි

පවතින අධික වර්ෂාවත් සමග මරදාන දුම්රිය ස්ථානයේ සංඥා දෝෂයක් ඇතිවී තිබේ.

ඒ හේතුවෙන් සියලුම දුම්රිය මාර්ගවල දුම්රිය ප්‍රමාදයක් සිදුවී ඇත.

Stay Informed. Stay Ahead. Your Trusted Source for Breaking News and Current Events.

Recent News

Contact us

සියලු දුම්රිය මාර්ලවල දුම්රිය ප්‍රමාද වෙයි

සියලු දුම්රිය මාර්ලවල දුම්රිය ප්‍රමාද වෙයි

සියලු දුම්රිය මාර්ලවල දුම්රිය ප්‍රමාද වෙයි

සියලු දුම්රිය මාර්ලවල දුම්රිය ප්‍රමාද වෙයි